02 พ.ค. 2024 ,   เข้าชม  303  ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่

[..]
03 ม.ค. 2020 2,907 Views

ข้อมูลการฌาปนกิจสงเคราะห์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

[..]
01 พ.ย. 2023 226 Views

ข้อมูลการฌาปนกิจสงเคราะห์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 25

[..]
01 ก.พ. 2021 2,938 Views
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
Username คือ เลขประจำตัวประชาชนของสมาชิก Password คือ วัน/เดือน/ปี เกิด (เช่น 09052523)
ข้อมูลทางสถิติ
ข้อมูล ณ 1 มิถุนายน 2567

เสียชีวิต
24 ราย

สมาชิกเดือน มิถุนายน 2567
10,417 คน

ยอดชำระเดือน มิถุนายน 2567
480 บาท