02 ต.ค. 2023 ,   เข้าชม  3,020  ครั้ง

ข้อมูลการฌาปนกิจสงเคราะห์ประจำเดือนตุลาคม 2566ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประกาศ !!! ขยายเวลาการรับสมัครสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ครู

[..]
29 มิ.ย. 2022 2,875 Views

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สมาคม

  [..]
11 เม.ย. 2024 377 Views

ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม

     ด้วยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เ [..]
25 ต.ค. 2019 2,860 Views
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
Username คือ เลขประจำตัวประชาชนของสมาชิก Password คือ วัน/เดือน/ปี เกิด (เช่น 09052523)
ข้อมูลทางสถิติ
ข้อมูล ณ 1 พฤษภาคม 2567

เสียชีวิต
24 ราย

สมาชิกเดือน พฤษภาคม 2567
10,441 คน

ยอดชำระเดือน พฤษภาคม 2567
480 บาท