13 ส.ค. 2021 ,   เข้าชม  3,035  ครั้ง

ผู้จัดการสมาคม ฌคป.มอบเงินค่าจัดการศพ นางเต็ม สมภารจันทร์ สมาชิกเลขทะเบียนที่ 13328 สังกัดหน่วยสมาคม จำนวน 100,000บาท

           วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 นางภคพร เกิดผล ผู้จัดการสมาคม ฌคป.มอบเงินค่าจัดการศพ นางเต็ม สมภารจันทร์ สมาชิกเลขทะเบียนที่ 13328 สังกัดหน่วยสมาคม จำนวน 100,000บาท, (หนึ่งแสนบาทถ้วน) พร้อมค่าพวงหรีดเคารพศพ และ ค่าร่วมพิธีกรรมทางศาสนา จำนวน 1,000 บาท(หนึ่งพันบาทถ้วน) โดยน.ส.อุไร สมภารจันทร์ ในฐานะบุตรเป็นผู้รับมอบ
ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

นายประพันธ์ อูปเงิน เลขานุการสมาคมฌา ร่วมวางพวงหรีดเคาร

       วันอังคาร ที่ 6 เมษายน 2564 นายประพันธ์ อูปเงิน เลขานุการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูปร [..]
06 เม.ย. 2021 3,035 Views

นางภคภรณ์ เกิดผล และเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครู

         วันอังคารที่ 21กรกฎาคม 2563 นางภคภรณ์ เกิดผล และเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคร [..]
21 ก.ค. 2020 3,036 Views

วันที่ 28 สิงหำคม 2562 เวลา 15.00น.นางภคภรณ์ เกิดผล ตัว

วันที่ 28 สิงหำคม 2562 เวลา 15.00น.นางภคภรณ์ เกิดผล ตัวแทนสมาคมฌคป.เชียงใหม่ มอบค่าจัดการศพ นางสิรี โพธิ์ศรี ส [..]
28 ส.ค. 2019 3,035 Views
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
Username คือ เลขประจำตัวประชาชนของสมาชิก Password คือ วัน/เดือน/ปี เกิด (เช่น 09052523)
ข้อมูลทางสถิติ
ข้อมูล ณ 1 กรกฎาคม 2567

เสียชีวิต
23 ราย

สมาชิกเดือน กรกฎาคม 2567
10,444 คน

ยอดชำระเดือน กรกฎาคม 2567
460 บาท