24 ต.ค. 2020 ,   เข้าชม  3,035  ครั้ง

การประชุมสัมมนาคณะอนุกรรมการหน่วยบริการสมาคมประจำปี 2563

                   การประชุมสัมมนาคณะอนุกรรมการหน่วยบริการสมาคมเมื่อวันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมเอื้องเงิน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ โดยมีนายชลอ คชาประดิษฐ์ อุปนายกสมาคมเป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาประกอบด้วย คณะกรรมการดำเนินการ และคณะอนุกรรมการหน่วยบริการของ เขต1-เขต 6, สพม.34 ซึ่งเป็นตัวแทนสมาชิกทั้ง 27 อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมแสดงความคิดเห็นเรื่องการแก้ไขข้อบังคับ และเสนอแนวทางในการดำเนินงานของสมาคม เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ประจำปี 2563 ต่อไป
 ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

นางประภาพรรณ บุญวงศ์ กรรมการผู้แทนสำนักงานเขต 1 เป็นตั

วันอังคาร ที่ 21  มิถุนายน 2565 นางประภาพรรณ  บุญวงศ์ กรรมการผู้แทนสำนักงานเขต 1 เป็นตัวแทนวางห [..]
22 มิ.ย. 2022 3,035 Views

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 วันเสาร์ ที่ 20 กุมภาพัน

            การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูประถมศึกษาจัง [..]
20 ก.พ. 2021 3,036 Views

อนุกรรมการหน่วยบริการ เป็นตัวแทนมอบหรีดเคารพศพ นายอำนวย

         นายอำนวย  ปันแก้ว สมาชิกฌคป.ได้ถึงแก่กรรม ทางอนุกรรมการหน่วยบริการ เป็น [..]
30 ก.ค. 2020 3,035 Views
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
Username คือ เลขประจำตัวประชาชนของสมาชิก Password คือ วัน/เดือน/ปี เกิด (เช่น 09052523)
ข้อมูลทางสถิติ
ข้อมูล ณ 1 กรกฎาคม 2567

เสียชีวิต
23 ราย

สมาชิกเดือน กรกฎาคม 2567
10,444 คน

ยอดชำระเดือน กรกฎาคม 2567
460 บาท