24 ต.ค. 2020 ,   เข้าชม  2,820  ครั้ง

การประชุมสัมมนาคณะอนุกรรมการหน่วยบริการสมาคมประจำปี 2563

             การประชุมสัมมนาคณะอนุกรรมการหน่วยบริการสมาคมเมื่อวันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมเอื้องเงิน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ โดยมีนายชลอ คชาประดิษฐ์ อุปนายกสมาคมเป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาประกอบด้วย คณะกรรมการดำเนินการ และคณะอนุกรรมการหน่วยบริการของ เขต1-เขต 6, สพม.34 ซึ่งเป็นตัวแทนสมาชิกทั้ง 27 อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมแสดงความคิดเห็นเรื่องการแก้ไขข้อบังคับ และเสนอแนวทางในการดำเนินงานของสมาคม เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ประจำปี 2563 ต่อไป
  
ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประกาศการรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูประถมศึก

ประกาศการรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ กรณีพิเศษ เนื่องในโอกาสครบรอบ 37 ปี [..]
30 มี.ค. 2020 2,873 Views

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่การเงินแ

[..]
26 ม.ค. 2020 2,853 Views

ข้อมูลการฌาปนกิจสงเคราะห์ ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

[..]
03 ส.ค. 2020 2,864 Views
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
Username คือ เลขประจำตัวประชาชนของสมาชิก Password คือ วัน/เดือน/ปี เกิด (เช่น 09052523)
ข้อมูลทางสถิติ
ข้อมูล ณ 1 เมษายน 2567

เสียชีวิต
24 ราย

สมาชิกเดือน เมษายน 2567
10,457 คน

ยอดชำระเดือน เมษายน 2567
480 บาท