slide-1
slide-2
slide-3
slide-4
ข่าวกิจกรรม ฌคป.
นางประภาพรรณ บุญวงศ์ กรรมการผู้แทนสำนักงานเขต 1 เป็นตั
วันอังคาร ที่ 21  มิถุนายน 2565 นางประภาพรรณ  บุญวงศ์ กรรมการผู้แทนสำนักงานเขต 1 เป็นตัวแทนวางหรีดเคารพศพ นางสมศรี  ใจเป็ง สมาชิกเ
22 มิ.ย. 2022 , 48 Views
นายประพันธ์ มูลปา อนุกรรมการสมาคมอำเภอสันทราย วางหรีดน
วันอังคาร ที่ 21  มิถุนายน 2565 นายประพันธ์  มูลปา อนุกรรมการสมาคมอำเภอสันทราย เป็นตัวแทนวางหรีดเคารพศพ นางแก้ว  มโนวงค์ สมาช
21 มิ.ย. 2022 , 38 Views
นายประพันธ์ มูลปา อนุกรรมการสมาคมอำเภอสันทราย วางหรีดน
วันพฤหัสบดี ที่ 17 มีนาคม 2565 นายประพันธ์  มูลปา อนุกรรมการสมาคมอำเภอสันทราย เป็นตัวแทนวางหรีดเคารพศพ นางปรานีย์ สุเทนะ สมาชิกเลขทะเบียน 003450
17 มี.ค. 2022 , 549 Views
อนุกรรมการสมาคม ฌคป.ชม เขต 4 ร่วมวางหรีดเคารพศพ
วัน พุธ ที่ 16 มีนาคม 2565  ผอ.ลีน  จันทะนะ อนุกรรมการสมาคมสพป.ชม.เขต 4 เป็นตัวแทนวางหรีดเคารพศพ นายบุญรัตน์ คำภีระ สมาชิกเลขทะเบียน 003555
16 มี.ค. 2022 , 111 Views
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
Username คือ เลขประจำตัวประชาชนของสมาชิก Password คือ วัน/เดือน/ปี เกิด (เช่น 09052523)
ข้อมูลทางสถิติ
ข้อมูล ณ 1 สิงหาคม 2565

เสียชีวิต
24 ราย

สมาชิกเดือน สิงหาคม 2565
10,873 คน

ยอดชำระเดือน สิงหาคม 2565
480 บาท

นายชลอ    คชาประดิษฐ์

ตำแหน่ง นายกสมาคมฯ

  คณะกรรมการทั้งหมด   สายตรงผู้จัดการ