13 ส.ค. 2021 ,   เข้าชม  66  ครั้ง

ผู้จัดการสมาคม ฌคป.มอบเงินค่าจัดการศพ นางเต็ม สมภารจันทร์ สมาชิกเลขทะเบียนที่ 13328 สังกัดหน่วยสมาคม จำนวน 100,000บาท

           วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 นางภคพร เกิดผล ผู้จัดการสมาคม ฌคป.มอบเงินค่าจัดการศพ นางเต็ม สมภารจันทร์ สมาชิกเลขทะเบียนที่ 13328 สังกัดหน่วยสมาคม จำนวน 100,000บาท, (หนึ่งแสนบาทถ้วน) พร้อมค่าพวงหรีดเคารพศพ และ ค่าร่วมพิธีกรรมทางศาสนา จำนวน 1,000 บาท(หนึ่งพันบาทถ้วน) โดยน.ส.อุไร สมภารจันทร์ ในฐานะบุตรเป็นผู้รับมอบ
ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

นางภคภรณ์ เกิดผล ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูประถม

         วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 นางภคภรณ์ เกิดผล ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ค [..]
27 ต.ค. 2020 1,523 Views

วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 นางภคภรณ์ เกิดผล เป็นตัวแท

วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 นางภคภรณ์ เกิดผล เป็นตัวแทนสมาคม ฌคป.เชียงใหม่ มอบค่าจัดการศพ นางแสงวรรณ สันเดช ส [..]
30 ก.ย. 2019 1,437 Views

วันที่ 28 สิงหำคม 2562 เวลา 15.00น.นางภคภรณ์ เกิดผล ตัว

วันที่ 28 สิงหำคม 2562 เวลา 15.00น.นางภคภรณ์ เกิดผล ตัวแทนสมาคมฌคป.เชียงใหม่ มอบค่าจัดการศพ นางสิรี โพธิ์ศรี ส [..]
28 ส.ค. 2019 1,327 Views
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
Username คือ เลขประจำตัวประชาชนของสมาชิก Password คือ วัน/เดือน/ปี เกิด (เช่น 09052523)
ข้อมูลทางสถิติ
ข้อมูล ณ 1 ตุลาคม 2564

เสียชีวิต
19 ราย

สมาชิกเดือน ตุลาคม 2564
10,955 คน

ยอดชำระเดือน ตุลาคม 2564
380 บาท