วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เป็นองค์กรที่มั่นคง บริการด้วยความซื่อตรง เป็นที่พึ่งพาแก่มวลสมาชิก

พันธกิจ
   1. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
   2. เสริมสร้างการบริหารจัดการ การเงิน บัญชี และพัสดุ
   3. พัฒนางานทะเบียนสมาชิก และเพิ่มจำนวนสมาชิก
   4. ปรับปรุงและพัฒนางานบริหารทั่วไป
   5. เสริมสร้างงานบริหารทั่วไป
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
Username คือ เลขประจำตัวประชาชนของสมาชิก Password คือ วัน/เดือน/ปี เกิด (เช่น 09052523)
ข้อมูลทางสถิติ
ข้อมูล ณ 1 กันยายน 2563

เสียชีวิต
13 ราย

สมาชิกเดือน กันยายน 2563
11,057 คน

ยอดชำระเดือน กันยายน 2563
260 บาท

สถิติการเข้าใช้งาน
เข้าชม วันนี้ 52
เข้าชม เมื่อวาน 96
เข้าชม เดือนนี้ 2,126
เข้าชม ดือนก่อน 2,911
เข้าชม ปีนี้ 23,422
เข้าชม ปีก่อน 11,053