slide-1
slide-2
slide-3
slide-4
สถิติการเข้าใช้งาน
เข้าชม วันนี้ 71
เข้าชม เมื่อวาน 116
เข้าชม เดือนนี้ 2,666
เข้าชม ดือนก่อน 2,816
เข้าชม ปีนี้ 5,482
เข้าชม ปีก่อน 34,216
ข่าวกิจกรรม ฌคป.
นายไพรัตน์ รัตน์ดิลกกุล อนุ ฌคป.หางดง สพป.ชม.4 ร่วมวางห
09 ก.พ. 2021 , 23 Views
นายเรืองชัย สิงห์หล้า อนุกรรมการหน่วยอ.จอมทอง ร่วมงานศพ
05 ก.พ. 2021 , 33 Views
คณะกรรมการดำเนินการได้ประชุมจัดทำแผนงบประมาณปี 2564
28 ธ.ค. 2020 , 65 Views
โรงเรียนเชียงใหม่คริสต์เตียน มาอวยพรเนื่องในโอกาสเทศกาล
24 ธ.ค. 2020 , 104 Views
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
Username คือ เลขประจำตัวประชาชนของสมาชิก Password คือ วัน/เดือน/ปี เกิด (เช่น 09052523)
ข้อมูลทางสถิติ
ข้อมูล ณ 1 กุมภาพันธ์ 2564

เสียชีวิต
22 ราย

สมาชิกเดือน กุมภาพันธ์ 2564
10,999 คน

ยอดชำระเดือน กุมภาพันธ์ 2564
440 บาท