slide-1
slide-2
slide-3
slide-4
ข่าวกิจกรรม ฌคป.
ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูประถมศึกษาจังหวัดเชียง
          วันพฤหัสบดี ที่ 2 กันยายน 2564 นางภคพร เกิดผล ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เป็นตัวแท
02 ก.ย. 2021 , 20 Views
ผู้จัดการสมาคม ฌคป.มอบเงินค่าจัดการศพ นางเต็ม สมภารจันท
           วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 นางภคพร เกิดผล ผู้จัดการสมาคม ฌคป.มอบเงินค่าจัดการศพ นางเต็ม สมภารจันทร์ สมาชิกเล
13 ส.ค. 2021 , 27 Views
คณะกรรมการสมาคม ฌคป. จัดพิธีทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคลแก่สม
                  ​วันจันทร์ที่ 28 มิ.ย.2564เวลา 09.09 น. คณะกรรมการสมาคม ฌคป. จัดพิธีทำบุญเพื่อเป็นสิริม
28 มิ.ย. 2021 , 167 Views
นายประพันธ์ อูปเงิน เลขานุการสมาคมฌา ร่วมวางพวงหรีดเคาร
       วันอังคาร ที่ 6 เมษายน 2564 นายประพันธ์ อูปเงิน เลขานุการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมวางพวงหรีดเ
06 เม.ย. 2021 , 343 Views
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
Username คือ เลขประจำตัวประชาชนของสมาชิก Password คือ วัน/เดือน/ปี เกิด (เช่น 09052523)
ข้อมูลทางสถิติ
ข้อมูล ณ 1 กันยายน 2564

เสียชีวิต
19 ราย

สมาชิกเดือน กันยายน 2564
10,937 คน

ยอดชำระเดือน กันยายน 2564
380 บาท

นายชลอ    คชาประดิษฐ์

ตำแหน่ง นายกสมาคมฯ

  คณะกรรมการทั้งหมด   สายตรงผู้จัดการ