slide-1
slide-2
slide-3
slide-4
ข่าวกิจกรรม ฌคป.
นายประพันธ์ อูปเงิน เลขานุการสมาคมฌา ร่วมวางพวงหรีดเคาร
       วันอังคาร ที่ 6 เมษายน 2564 นายประพันธ์ อูปเงิน เลขานุการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมวางพวงหรีดเ
06 เม.ย. 2021 , 140 Views
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 วันเสาร์ ที่ 20 กุมภาพัน
            การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ในปีนี้ต้องจัดการประชุมภาย
20 ก.พ. 2021 , 1,216 Views
นายไพรัตน์ รัตน์ดิลกกุล อนุ ฌคป.หางดง สพป.ชม.4 ร่วมวางห
             วันที่ 9 ก.พ. 2564 นายไพรัตน์ รัตน์ดิลกกุล อนุ ฌคป.หางดง สพป.ชม.4 ร่วมวางหรีดเคารพศพ สมาชิกฯ อ.สุ
09 ก.พ. 2021 , 1,135 Views
นายเรืองชัย สิงห์หล้า อนุกรรมการหน่วยอ.จอมทอง ร่วมงานศพ
                    ในวันศุกร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 64 นายเรืองชัย สิงห์หล้า อนุกรรมการหน่วยอ.จอมทอง
05 ก.พ. 2021 , 1,153 Views
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
Username คือ เลขประจำตัวประชาชนของสมาชิก Password คือ วัน/เดือน/ปี เกิด (เช่น 09052523)
ข้อมูลทางสถิติ
ข้อมูล ณ 1 มิถุนายน 2564

เสียชีวิต
27 ราย

สมาชิกเดือน มิถุนายน 2564
10,920 คน

ยอดชำระเดือน มิถุนายน 2564
540 บาท

นายชลอ    คชาประดิษฐ์

ตำแหน่ง นายกสมาคมฯ

  คณะกรรมการทั้งหมด   สายตรงผู้จัดการ